logo

dr Paulina Koczurkiewicz

Konsultant Insignes Labs

Doktor nauk farmaceutycznych, specjalista ds. badań komórkowych in vitro. Ekspert od wieloparametrycznej analizy bezpieczeństwa produktów zgodnie z wytycznymi OECD (hepatotoksyczność, neurotoksyczność, kardiotoksyczność, działanie drażniące, mutagenność). Autorka ponad 50 artykułów naukowych. Doktor Koczurkiewicz jest kierownikiem ośmiu projektów naukowo-badawczych o charakterze aplikacyjnym w zakresie biotechnologicznym.