Warto wiedzieć

Agrest

Spis treści

Klucz do udanej uprawy agrestu

leaf

Zastanawiasz się, jak prawidłowo przygotować glebę i założyć plantację agrestu? Oto kilka kluczowych wskazówek dla Twojego ogrodu:

 

Wybór stanowiska:

 1. Rodzaj gleby: Wybieraj gleby żyzne, gliniaste lub piaszczysto-gliniaste. Sprawdź, czy są one przewiewne i mają uregulowane stosunki wodne.

 2. Poziom wody: Upewnij się, że poziom wody gruntowej znajduje się na głębokości 50-60 cm od powierzchni gleby. Zbyt wysoki poziom wody może zniszczyć najbardziej aktywne korzenie.

 3. Odczyn gleby: Agrest preferuje gleby o lekko kwaśnym odczynie, z wartościami pH między 6,2 a 6,7.

 4. Jakość gleby: Idealne dla agrestu są gleby lessowe oraz te z I do III klasy bonitacyjnej.

 5. Ukształtowanie terenu: Wybieraj tereny równinne lub z niewielkimi skłonami. Unikaj terenów o dużych spadkach lub silnie pagórkowatych.

Czego unikać?

 1. Nieodpowiednia gleba: Nie zakładaj plantacji na glebach lekkich, piaszczystych lub ciężkich.

 2. Zastoiska mrozowe: Unikaj terenów z nieckowatymi zagłębieniami.

 3. Utrudniony przepływ powietrza: Stanowiska osłonięte, gdzie powietrze nie krąży swobodnie, mogą sprzyjać rozwojowi chorób grzybowych z powodu dłużej utrzymującej się wilgotności.

Zapewniając odpowiednie warunki, możesz cieszyć się zdrowymi i obfitymi zbiorami agrestu.

Uprawa poprzedzająca i nawożenie

leaf

Zaleca się prowadzenie uprawy roślin mających na celu wzbogacenie gleby nawozem zielonym rok przed sadzeniem agrestu. Kiedy te rośliny osiągną pełen rozkwit, są one przyorywane. Optymalny skład nawozu zielonego to kombinacja roślin strączkowych, takich jak łubin, peluszka, wyka czy bób, w połączeniu ze zbożami, takimi jak facelia, słonecznik czy kukurydza. Wzmacniają one glebę, dodając materię organiczną. Jednak należy unikać sadzenia agrestu w miejscu po długotrwałych uprawach bobowatych, aby zapobiec rozwojowi chorób i szkodników.

 

Jednym z efektywnych i ekonomicznych nawozów zielonych jest gorczyca. Wystarczające dawki to 30 kg nasion na hektar. Po pierwszym zbiorze gorczycę można ponownie posiać, a drugi plon przyorać w późniejszym okresie, dostarczając tym samym glebie wartościowej materii organicznej.

Aby zrekompensować wyczerpanie gleby, warto wprowadzić do niej bogatą ilość materii organicznej poprzez stosowanie obornika, torfu czy kompostu, wspomagane głęboką uprawą. Dodatkowo uprawa aksamitki pomaga w zwalczaniu nicieni w glebie, podczas gdy gryka przeciwdziała pędrakom.

Otoczenie plantacji i środki ochronne

leaf

Przy zakładaniu nowych plantacji ważne jest zachowanie naturalnych zarośli na obrzeżach, które stanowią schronienie dla pożytecznych owadów i ptaków, pomagając w biologicznej kontroli szkodników. Różnorodne otoczenie jest kluczem do zachowania równowagi ekologicznej. Ochrona małych drapieżników, takich jak łasice czy gronostaje, również przyczynia się do kontroli populacji szkodników.

Jak sadzić agrest?

leaf
 1. Wybór stanowiska: Wybierz odpowiednie miejsce na plantację agrestu, biorąc pod uwagę wymagania glebowe, nasłonecznienie i dostęp do wody. Agrest preferuje gleby żyzne, przepuszczalne i lekko kwaśne.

 2. Przygotowanie gleby: Przygotuj glebę przed sadzeniem, usuwając chwasty i głęboko ją przekopując. Wzbogać glebę materią organiczną, taką jak kompost lub obornik, aby poprawić jej strukturę i żyzność.

 3. Wybór sadzonek: Wybierz zdrowe, jednoroczne sadzonki agrestu o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym. Unikaj sadzonek z uszkodzeniami lub objawami chorób.

 4. Termin sadzenia: Najlepszym momentem na sadzenie agrestu jest jesień, gdy gleba jest wilgotna, co sprzyja ukorzenianiu się krzewów. Sadzenie wiosną może prowadzić do uszkodzeń pąków.

 5. Rozstawa sadzenia: W komercyjnej uprawie agrestu krzewy są sadzone w odpowiednich odstępach, zapewniając im wystarczającą przestrzeń do wzrostu i rozwoju. Typowa rozstawa to 2,5-3 m między rzędami i 1-1,5 m między krzewami w rzędzie.

 6. Przygotowanie dołków: Wykop dołki o odpowiedniej głębokości i szerokości, dostosowane do wielkości systemu korzeniowego sadzonek. Dołki powinny być na tyle duże, aby korzenie mogły swobodnie się rozłożyć.

 7. Sadzenie: Umieść sadzonki agrestu w dołkach, dbając o to, aby system korzeniowy był dobrze rozłożony. Korzenie nie powinny być zawijane ani skręcone. Sadzonki powinny być posadzone na takiej głębokości, na jakiej rosły w szkółce.

 8. Zasypywanie i podlewanie: Zasypuj dołki ziemią, delikatnie ją ubijając wokół sadzonek. Po posadzeniu obficie podlej krzewy, aby zapewnić im odpowiednią ilość wody do rozpoczęcia wzrostu.

 9. Ściółkowanie: Wokół posadzonych krzewów rozłóż warstwę ściółki, takiej jak słoma, zrębki lub kompost, aby utrzymać wilgoć w glebie, ograniczyć wzrost chwastów i chronić system korzeniowy przed ekstremalnymi temperaturami.

 10. Pielęgnacja po posadzeniu: Po posadzeniu regularnie podlewaj krzewy, szczególnie w okresach suszy. W razie potrzeby zastosuj podpory, aby zapobiec wyłamywaniu się gałęzi pod ciężarem owoców. Monitoruj krzewy pod kątem chorób i szkodników, podejmując odpowiednie działania ochronne.

Przestrzeganie tych kroków podczas sadzenia agrestu pomoże zapewnić krzewom dobre warunki do wzrostu i owocowania w kolejnych latach.

Zabiegi mające na celu kontrolę agrofagów w produkcji agrestu

leaf

Agrest to popularny owoc jagodowy, ceniony ze względu na swój unikalny smak i wartości odżywcze. Jednak uprawa agrestu może być narażona na różne agrofagi, takie jak szkodniki i choroby, które mogą wpływać na jakość i ilość plonów. W celu zapewnienia zdrowej i wydajnej produkcji agrestu, konieczne jest wdrożenie odpowiednich zabiegów mających na celu kontrolę agrofagów.

 

Metody zapobiegawcze

 1. Wybór odpowiednich odmian: Wybieraj odmiany agrestu, które są odporne lub tolerancyjne na najczęściej występujące choroby i szkodniki w danym regionie. Takie odmiany mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów związanych z agrofagami.

 2. Higiena na plantacji: Utrzymuj plantację w czystości, usuwając opadłe liście, owoce i inne resztki roślinne, które mogą stanowić siedlisko dla szkodników i patogenów. Regularnie przycinaj i usuwaj chore lub uszkodzone gałęzie.

 3. Kontrola chwastów: Chwasty mogą konkurować z krzewami agrestu o wodę i składniki odżywcze, a także stanowić siedlisko dla szkodników. Regularnie odchwaszczaj plantację, stosując metody mechaniczne lub odpowiednie herbicydy.

 4. Izolacja przestrzenna: Zachowaj odpowiednią odległość między plantacją agrestu a innymi uprawami, szczególnie tymi, które mogą być żywicielami tych samych szkodników lub chorób. Pozwoli to ograniczyć rozprzestrzenianie się agrofagów.

 

Metody biologiczne

 1. Wprowadzanie pożytecznych owadów: Wykorzystaj pożyteczne owady, takie jak biedronki, złotooki czy pasożytnicze błonkówki, które naturalnie zwalczają szkodniki agrestu. Możesz wprowadzić je na plantację lub stworzyć warunki sprzyjające ich rozwojowi.

 2. Stosowanie preparatów mikrobiologicznych: Wykorzystaj preparaty zawierające pożyteczne mikroorganizmy, takie jak grzyby czy bakterie, które hamują rozwój patogenów grzybowych lub bakteryjnych. Przykładem może być stosowanie grzybów z rodzaju Trichoderma przeciwko szarej pleśni.

 3. Pułapki i przynęty: Stosuj pułapki feromonowe lub lepowe w celu monitorowania i ograniczania populacji szkodników. Przynęty zawierające atraktanty mogą odciągać szkodniki od krzewów agrestu.

 

Metody chemiczne

 1. Monitoring i progi szkodliwości: Regularnie monitoruj plantację pod kątem obecności szkodników i chorób. Zastosuj odpowiednie insektycydy lub fungicydy tylko wtedy, gdy populacja agrofagów przekroczy progi szkodliwości ekonomicznej.

 2. Rotacja środków ochrony roślin: Stosuj różne grupy chemiczne środków ochrony roślin, aby uniknąć rozwoju odporności wśród agrofagów. Postępuj zgodnie z zaleceniami etykiety i przestrzegaj okresu karencji.

 3. Integrowana ochrona roślin: Łącz metody chemiczne z metodami biologicznymi i agrotechnicznymi w ramach integrowanej ochrony roślin. Pozwoli to na bardziej zrównoważone i skuteczne zwalczanie agrofagów.

Kontrola agrofagów w produkcji agrestu wymaga kompleksowego podejścia, obejmującego metody zapobiegawcze, biologiczne i chemiczne. Ważne jest, aby regularnie monitorować plantację, stosować odpowiednie zabiegi profilaktyczne oraz sięgać po metody chemiczne tylko w razie konieczności. Dzięki właściwej strategii ochrony, producenci agrestu mogą zapewnić zdrowe i wysokiej jakości plony, minimalizując jednocześnie negatywny wpływ na środowisko.

 

Wybór odpowiedniej odmiany agrestu

leaf

Agrest to cenny owoc jagodowy, który zyskuje coraz większą popularność wśród konsumentów i producentów. Wybór odpowiedniej odmiany agrestu jest kluczowym czynnikiem wpływającym na powodzenie uprawy oraz jakość i ilość plonów. W tym artykule omówimy najważniejsze kryteria, którymi należy kierować się przy wyborze odmiany agrestu, oraz przedstawimy kilka polecanych odmian.

 

Kryteria wyboru odmiany

 

 1. Przeznaczenie owoców: Określ, czy owoce będą przeznaczone do spożycia na świeżo, przetwórstwa czy mrożenia. Niektóre odmiany są lepiej przystosowane do konkretnych zastosowań.

 2. Termin dojrzewania: Wybierz odmiany o różnych terminach dojrzewania (wczesne, średnie, późne), aby rozłożyć zbiór w czasie i zapewnić dłuższy okres dostępności owoców.

 3. Odporność na choroby: Zwróć uwagę na odmiany odporne lub tolerancyjne na najczęściej występujące choroby agrestu, takie jak amerykański mączniak agrestu czy antraknoza. Uprawa odmian odpornych zmniejsza konieczność stosowania środków ochrony roślin.

 4. Wymagania klimatyczne: Uwzględnij warunki klimatyczne panujące w danym regionie i wybierz odmiany dostosowane do lokalnego klimatu. Niektóre odmiany są bardziej odporne na mróz czy suszę.

 5. Jakość owoców: Oceń cechy jakościowe owoców, takie jak wielkość, kształt, barwa, smak i atrakcyjność. Wybieraj odmiany o pożądanych cechach, które zadowolą konsumentów.

 6. Plenność: Zwróć uwagę na odmiany o wysokiej plenności, które zapewnią obfite plony. Plenność może różnić się w zależności od warunków uprawy i pielęgnacji.

 

Polecane odmiany agrestu

 1. 'Hinnonmaki Rot': Odmiana o dużych, czerwonych owocach o doskonałym smaku. Owoce nadają się zarówno do spożycia na świeżo, jak i do przetwórstwa. Krzew jest odporny na mróz i mączniaka.

 2. 'Invicta': Odmiana o zielonych, średniej wielkości owocach o wyśmienitym smaku. Owoce są idealne do przetwórstwa i mrożenia. Krzew jest odporny na mączniaka i rdzę wejmutkowo-porzeczkową.

 3. 'Biały Triumf': Odmiana o dużych, białych owocach o słodkim smaku. Owoce nadają się do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa. Krzew jest odporny na mączniaka i charakteryzuje się wysoką plennością.

 4. 'Captivator': Odmiana o dużych, różowych owocach o słodko-kwaśnym smaku. Owoce są atrakcyjne wizualnie i nadają się do spożycia na świeżo. Krzew jest odporny na mączniaka i rdzę wejmutkowo-porzeczkową.

 5. 'Pax': Odmiana o średnich, zielonych owocach o uniwersalnym zastosowaniu. Owoce nadają się do spożycia na świeżo, przetwórstwa i mrożenia. Krzew jest wytrzymały i odporny na choroby.

 

Wybór odpowiedniej odmiany agrestu jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu w uprawie tego owocu. Przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę przeznaczenie owoców, termin dojrzewania, odporność na choroby, wymagania klimatyczne, jakość owoców oraz plenność. Wśród polecanych odmian znajdują się 'Hinnonmaki Rot', 'Invicta', 'Biały Triumf', 'Captivator' i 'Pax', które charakteryzują się pożądanymi cechami. Wybór odpowiedniej odmiany pozwoli cieszyć się zdrowymi i smacznym owocami agrestu oraz zadowolić wymagania rynku.

Nawożenie i wapnowanie przed rozpoczęciem produkcji agrestu i w trakcie pierwszych 2 lat

leaf

Plan nawożenia drzew owocowych agrestu oparty jest na badaniach gleby i liści oraz obserwacji stanu roślin. W zintegrowanej uprawie owoców wymagane jest przeprowadzenie badania gleby.

 

Sposób pobierania próbek gleby

 

Podstawowe badanie gleby polega na określeniu jej pH oraz ilości dostępnego fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Warto też zbadać zawartość materii organicznej i analizę granulometryczną. Należy pobrać próbki gleby z różnych obszarów: w zależności od położenia terenu (górna, środkowa i dolna część wzgórza), rodzaju gleby (lekka, średnia i ciężka) oraz historii jej nawożenia. Jednak próbka składająca się z tych wszystkich próbek i wysyłana do laboratorium nie powinna pochodzić z terenu większego niż 2 ha.
Obszary, które spełniają te kryteria są rzadkie. Zanim założysz plantację, najlepiej jest pobrać próbki gleby z rok wcześniej. Jeśli agrest zostanie posadzony tam, gdzie kiedyś były inne drzewa czy krzewy, to próbki gleby powinny być pobierane oddzielnie z miejsc, gdzie stosowano herbicydy oraz z obszarów trawiastych. Na działającej już plantacji próbki powinny być pobierane co 3-4 lata, w zależności od typu gleby. Próbki bierze się z obszarów zastosowania herbicydów, pomiędzy rzędami krzewów i krawędzią trawy. Jeśli stosuje się nawadnianie kropelkowe, próbki powinny być pobierane około 20 cm od punktu podlewania. Przed założeniem plantacji gleba powinna być badana na dwóch głębokościach: 0-20 cm i 21-40 cm. Na działającej plantacji wystarczy badanie warstwy 0-20 cm. Najlepiej jest używać specjalnych narzędzi do pobierania próbek gleby, takich jak laska Egnera. Próbka, która zostanie wysłana do analizy, powinna być mieszaniną 20-25 indywidualnych próbek, wymieszana i wysuszona, a następnie umieszczona w woreczku.


Nawożenie fosforem, potasem i magnezem w oparciu o wyniki badań - decyzje dotyczące nawożenia tych składników są podejmowane na podstawie wyników badań gleby i porównaniu ich z określonymi wartościami granicznymi.

 

Nawożenie azotem w oparciu o badania gleby - ilość nawozu azotowego dla agrestu można oszacować na podstawie zawartości materii organicznej w glebie, zawsze jednak biorąc pod uwagę kondycję roślin.

 

Wapnowanie - potrzeby wapniowe oraz ilość wapna do stosowania zależą od pH gleby, jej typu, wymagań rośliny w zakresie kwasowości oraz okresu, kiedy wapno było ostatnio używane.

 

Pobieranie i analiza próbek liści:

 • Próbki liści pozwalają dostosować strategię nawożenia opartą na badaniu gleby.

 • Zebrane liście z różnych terenów i historii nawożenia są analizowane oddzielnie.

 • Jeśli odmiany agrestu w jednym miejscu mają podobny wzrost, liście z tych odmian można zbierać razem. W przeciwnym razie, dla różnych odmian pobieraj oddzielnie.

 • Ze zbiorów owocujących pobierz 5-7 liści z 20-25 krzewów po zbiorze owoców.

 • Ze względu na sezonowe różnice, zbieraj próbki przez dwa lata w 4-letnich cyklach.

 • Susz liście przy 60-70°C. Jeśli to niemożliwe, przechowuj je w lodówce przez 1-2 dni, a potem dostarcz do laboratorium.

 

Bazowanie nawożenia na analizie liści:

 • Porównuj wyniki analizy z liczbami granicznymi.

   

Nawożenie przed plantacją:

 • Stosowanie nawozów naturalnych lub organicznych zwiększa wzrost i plon.

 • Obornik jest szczególnie wartościowy, ale stosuj maksymalnie 35-40 ton na ha.

 • Alternatywa: nawozy zielone, które poprawiają jakość gleby.

 • Przed sadzeniem, rozważ użycie nawozów fosforowych i potasowych.

   

Wapnowanie:

 • Wykonuj wapnowanie rok przed założeniem plantacji.

 • Wybór rodzaju wapna zależy od typu gleby.

   

Nawożenie w pierwszych dwóch latach:

 • Jeśli prawidłowo nawoziłeś przed sadzeniem, skoncentruj się tylko na nawozach azotowych przez pierwsze dwa lata.

 • Dawkuj nawozy azotowe dwukrotnie rocznie.

 • W pierwszym roku: 30% dawki wczesną wiosną, reszta na początku czerwca.

 • W drugim roku: 50-70% dawki wczesną wiosną, reszta po kwitnieniu.

   

Uwzględniając powyższe, optymalne nawożenie agrestu wymaga regularnego monitorowania stanu gleby i roślin.

 

 

Nawożenie owocującej plantacji agrestu

leaf

Rekomendacje dotyczące nawożenia na plantacji owocującej zależą od zawartości materii organicznej w glebie oraz stężenia azotu w liściach. Dla agrestu sugerowane dawki azotu wahać się od 40 do 100 kg/ha. Wskazania te są odpowiednie dla obszarów, gdzie przestrzeń wzdłuż krzewów jest utrzymywana w ugorze herbicydowym lub mechanicznym.

Azotowe nawozy mogą być aplikowane jednokrotnie lub dwukrotnie w ciągu sezonu. Jeśli dawka azotu nie przekracza 60 kg/ha, nawożenie przeprowadza się tylko na wiosnę. Gdy dawka jest wyższa, nawozy rozprowadza się dwukrotnie: raz wiosną, a raz po zakończeniu kwitnienia. Można je rozprowadzać zarówno na całą powierzchnię, jak i lokalnie wzdłuż rzędów roślin.

Nawożenie fosforem jest zalecane w przypadku niskiego poziomu tego składnika w glebie lub w liściach, bądź gdy obserwuje się objawy jego braku u roślin. Nawozy fosforowe można aplikować powierzchniowo lub wkomponować w glebę na głębokość około 3 cm, przy dawce od 5 do 10 g P2O5 na m^2.

Nawożenie potasem jest zwykle stosowane od trzeciego roku wzrostu krzewów, jeśli gleba była odpowiednio przygotowana przed założeniem plantacji. Sugerowane dawki potasu zależą od jego zawartości w glebie i w liściach, a także od sposobu utrzymania przestrzeni wokół krzewów.

Nawozy magnezowe są stosowane od 3-4 roku, pod warunkiem, że gleba miała odpowiedni poziom magnezu w chwili sadzenia krzewów. Jeśli jest potrzeba podniesienia poziomu magnezu, zalecane dawki wynoszą 6-12 g MgO na m^2.

Zastosowanie mikroelementów jest uzasadnione, gdy analiza liści wskazuje na ich niedobory. Dawkowanie tych składników powinno być zgodne z zaleceniami zawartymi w instrukcjach.

Wapnowanie przeprowadza się co 3-4 lata, o ile gleba miała odpowiedni odczyn podczas sadzenia. Dawkowanie wapna zależy od aktualnego odczynu gleby oraz jej klasyfikacji. W celu utrzymania optymalnego odczynu gleby zaleca się regularne stosowanie wapna w dawkach około 300 kg CaO/ha.

Jak używać herbicydów na plantacji agrestu?

leaf

Chwasty mogą stanowić zagrożenie dla upraw poprzez rywalizację o dostęp do wody, składników odżywczych, światła oraz owadów pollinujących. Mogą także negatywnie wpływać na rośliny uprawne poprzez allelopatię, pogarszać warunki fitosanitarne sprzyjające chorobom i szkodnikom oraz utrudniać mechaniczny zbiór plonów. Kluczem do skutecznego zarządzania chwastami jest utrzymanie ich liczebności na akceptowalnym poziomie, który nie wpływa negatywnie na wzrost i plonowanie roślin uprawnych. Strategia zintegrowanej ochrony łączy różnorodne metody walki z chwastami, takie jak stosowanie herbicydów, obróbka gleby, koszenie, utrzymanie roślinności okrywowej czy ściółkowanie gleby. Istotne jest także uwzględnianie sekwencji działań oraz ich kombinowanie, by zoptymalizować efektywność.

W przypadku agrestu, chwasty są największym zagrożeniem od kwietnia do sierpnia. W tym okresie, przynajmniej dwa działania antychwastowe są zalecane: na przełomie kwietnia i maja oraz po zbiorach. Istotne jest także monitorowanie stanu pokrycia chwastami i interwencja w odpowiednim momencie. Należy także szczególnie uważać na chwasty, które mogą owijać się wokół pędów agrestu i utrudniać zbiór.

Prewencja odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu chwastami. Przed założeniem plantacji ważne jest, aby odpowiednio przygotować pole. Właściwe przygotowanie pola może znacząco zmniejszyć liczbę chwastów oraz koszty późniejszych działań ochronnych.

Działania przygotowawcze polegają na wyborze odpowiedniego przedplonu, prawidłowej obróbce gleby, chemicznym niszczeniu chwastów wieloletnich oraz zastosowaniu nawozów organicznych lub biostymulatorów. Należy też dbać o usuwanie rozłogów i kłączy chwastów wieloletnich.

Herbicydy są często używane w zarządzaniu chwastami. Ważne jest, aby stosować je zgodnie z instrukcją, pamiętając o rotacji środków i przestrzeganiu okresów karencji. Z uwagi na ograniczenia w stosowaniu herbicydów, rośnie znaczenie alternatywnych metod, takich jak ściółkowanie czy uprawa roślin okrywowych.

Jak inaczej walczyć z chwastami na plantacji agrestu?

leaf

Metody mechanicznego usuwania chwastów 

Do metod mechanicznych usuwania chwastów zaliczamy obróbkę gleby oraz przycinanie niepożądanej roślinności. Mechaniczna obróbka gleby, zwana także czarnym ugorowaniem, stosowana jest głównie w międzyrzędziach młodych i świeżo zakładanych plantacji. Specjalistyczne urządzenia takie jak: brony, pielniki, glebogryzarki i kombajny uprawowe, służą do tych działań. W rzędach świeżo posadzonych krzewów, chwasty eliminuje się przy pomocy pielników gwiazdkowych oraz rotacyjnych, albo są one wyrywane ręcznie. Pielniki nie są zbyt efektywne przeciwko chwastom wieloletnim, takim jak perz. Blisko krzewów, glebę powinno się obrabiać delikatnie, by nie uszkodzić korzeni roślin. Nadmierna obróbka gleby może ją uszkodzić, dlatego zalecana liczba zabiegów waha się od 4-6, a na cięższych glebach do 8 w ciągu roku. Zabiegi te przeprowadza się po intensywnym kiełkowaniu chwastów, dużych opadach deszczu lub gdy gleba zaczyna się sklejać. Zalecany czas na ostatni zabieg w sezonie to sierpień.

 

Rośliny okrywowe na plantacji 

Rośliny okrywowe, głównie trawy takie jak kostrzewa czerwona, wiechlina łąkowa czy życica trwała, są doskonałym rozwiązaniem dla zachowania międzyrzędzi w plantacji. Zwykle są one wysiewane w trzecim roku po posadzeniu krzewów i koszone, gdy osiągną wysokość 15 cm - średnio 6-8 razy w ciągu sezonu. Alternatywą jest pozostawienie naturalnej roślinności w międzyrzędziach, zwłaszcza gdy dominują tam trawy. Zaleca się koszenie traw miododajnych przed ich kwitnieniem oraz przed planowanymi zabiegami ochrony roślin. Na terenach narażonych na erozję lub bardzo żyznych, warto zastosować trawy już w pierwszym roku plantacji. Zwykle zachowuje się pas o szerokości 1,5-2 m bez trawy.

 

Ściółkowanie jako metoda redukcji chwastów 

Do zredukowania ilości chwastów na plantacji, można używać ściółek syntetycznych jak np. folia polietylenowa czy włóknina polipropylenowa, jak również naturalnych ściółek takich jak odpady włókiennicze, słoma czy trociny. Używane ściółki syntetyczne muszą być później odpowiednio utylizowane. Ściółkowanie organiczne dodatkowo wzbogaca glebę, wpływając korzystnie na jej strukturę, temperaturę i wilgotność.

 

Zastosowanie fizycznych metod eliminacji chwastów 

Choć w Polsce rzadko stosowane z powodu wysokich kosztów, metody fizyczne oferują alternatywę dla tradycyjnych metod. Wykorzystują one głównie wysoką temperaturę, przekazywaną przez płomień, gorącą wodę czy parę. Stosowanie gorącej wody, podgrzewanej do temperatury prawie wrzenia, jest efektywne w zwalczaniu młodych chwastów. Inna metoda to płomieniowanie chwastów przy użyciu palników na propan, choć ma ona pewne wady, takie jak możliwość spowodowania pożaru.

Jakie są najcześciej spotykane choroby agrestu i jak je monitorować?

leaf

Mączniak amerykański agrestu, znany naukowo jako Podosphaera mors-uvae, jest jednym z najbardziej destrukcyjnych patogenów, atakujących szczególnie uprawy agrestu. Ten typ mączniaka jest wyjątkowo szkodliwy dla odmian podatnych, takich jak popularny 'Biały Trumf', charakteryzujący się wysoką jakością i smakiem owoców. Niestety, jego wrażliwość na choroby sprawia, że bez odpowiednich środków zapobiegawczych i interwencji może on ulec poważnym uszkodzeniom, negatywnie wpływając na plon.

 

Zarodniki mączniaka amerykańskiego pochodzą z pędów zainfekowanych w poprzednim sezonie wegetacyjnym. Przezimowują na pędach i w szczelinach kory, czekając na sprzyjające warunki do rozwoju. Wiosną, gdy temperatura wzrasta, zarodniki zaczynają kiełkować, rozprzestrzeniając się na nowe pędy, liście i owoce. Proces ten jest szczególnie intensywny w suchych i ciepłych warunkach, które są idealne dla rozwoju i rozprzestrzeniania się choroby. Właśnie dlatego mączniak amerykański agrestu może bardzo szybko stać się problemem na dużą skalę w odpowiednim mikroklimacie.

 

Objawy zarażenia są łatwo rozpoznawalne. Na początku na liściach pojawiają się białe, proszkowate plamy, które z czasem mogą pokryć całą powierzchnię liści. Z czasem zainfekowane liście mogą żółknąć i przedwcześnie opadać, co osłabia roślinę i zmniejsza jej zdolność do fotosyntezy. Pędy stają się zdeformowane, a wzrost nowych jest hamowany. Co więcej, owoce na zainfekowanych roślinach często są niewykształcone, małe i pokryte nalotem, co znacząco obniża ich wartość handlową.

 

Zapobieganie jest kluczowe w walce z mączniakiem amerykańskim agrestu. Praktyki takie jak odpowiednie przycinanie roślin, które zwiększa przepływ powietrza wśród liści i gałęzi, mogą znacząco zmniejszyć ryzyko infekcji. Usuwanie i niszczenie zainfekowanych pędów oraz liści z poprzedniego sezonu pomaga eliminować potencjalne źródła zarodników. Ponadto, stosowanie odpowiednich fungicydów zgodnie z zaleceniami może być skutecznym sposobem ochrony roślin przed chorobą.

 

Kolejnym ważnym aspektem jest wybór odpornych odmian agrestu. Chociaż 'Biały Trumf' jest szczególnie podatny, istnieją odmiany bardziej odporne na mączniaka, które mogą być dobrą alternatywą dla ogrodników chcących uniknąć problemów z chorobą. Odporność genetyczna nie oznacza całkowitej niewrażliwości, ale może znacznie zredukować prawdopodobieństwo ciężkich infekcji i ograniczyć potrzebę interwencji chemicznej.

 

Monitoring i wczesne wykrywanie są również niezbędne. Regularne inspekcje upraw pozwalają na szybkie zidentyfikowanie pierwszych objawów choroby i podjęcie odpowiednich działań. Im wcześniej zostanie wykryta infekcja, tym łatwiej jest ją kontrolować i minimalizować szkody.

 

Podsumowując, mączniak amerykański agrestu jest poważnym zagrożeniem dla upraw, zwłaszcza dla podatnych odmian jak 'Biały Trumf'. Kluczowe w jego zwalczaniu są zapobieganie, wybór odpornych odmian, odpowiednie praktyki agrotechniczne oraz szybkie reagowanie na pierwsze objawy choroby. Dzięki kompleksowemu podejściu można skutecznie ograniczyć wpływ mączniaka na uprawy agrestu, zapewniając zdrowy wzrost i obfite plony.

 

undefined
Monitorowaćwczesną wiosną i podczas wegetacji
Zwalczać

Opryskiwać bezpośrednio przed kwitnieniem, dalsze zabiegi co 7 dni z zachowaniem karencji. Przy dużym nasileniu choroby wykonać także 1-2 zabiegi po zbiorze owoców.

 

 

Antraknoza Liści Porzeczki (Drepanopeziza ribis): Choroba szerzy się głównie na agreście i porzeczce w temperaturach 16-20°C z opadami od maja do lipca. Objawy obejmują chlorotyczne, potem brunatne plamy na liściach.

Ilustracja
MonitorowaćObserwować od końca maja, zwracając uwagę na warunki atmosferyczne.
Zwalczać

Pierwszy zabieg wykonać bezpośrednio po kwitnieniu, następne co 10 dni z zachowaniem karencji. W lata silnej epidemii konieczne są także 1-2 zabiegi po zbiorach owoców.

 

 

Czarna Plamistość Agrestu (Alternaria alternata): Choroba rzadko występuje w Polsce, ale powoduje charakterystyczne czarne plamy na owocach, szczególnie w wilgotnych latach.

 

Jak walczyć z chorobami agrestu? - Deccoria.pl
MonitorowaćLustracje przed zbiorem owoców, skupiając się na intensywności plam.
Zwalczać

W rejonach występowania choroby opryskiwać po kwitnieniu 2-3 razy co 10-14 dni.

 

 

Rdza Agrestu (Puccinia caricina var. pringsheimiana): Zaraża różne gatunki agrestu, objawiając się żółtopomarańczowymi czarkami na owocach i liściach. Jej występowanie jest sporadyczne.

 • Obserwować pod koniec maja/czerwca, zwracając uwagę na wilgotne obszary w pobliżu.

Puccinia caricina – Wikipedia, wolna encyklopedia

 

Szara Pleśń (Botryotinia fuckeliana): Może zaatakować różne części krzewu agrestu, prowadząc do brunatnienia i gnicia.

 • Monitorować od kwitnienia do zbiorów, szczególnie w wilgotnych warunkach.

 

Otaśmienie Nerwów Agrestu: Choroba wirusowa, charakteryzująca się chlorotycznym rozjaśnieniem w okolicach nerwów liści.

 • Sprawdzać wiosną i podczas sezonu wegetacyjnego, weryfikując objawy laboratoryjnie w razie wątpliwości.

Jak chronić agrest przed chorobami?

leaf

W podejściu integrowanym do uprawy roślin kluczem jest minimalizowanie użycia chemicznych środków ochrony, zastępując je lub wspierając przez inne metody. Kluczowe aspekty to: jakość materiału roślinnego do nasadzeń, dobre umiejscowienie upraw, wykorzystywanie naturalnych cech odpornościowych odmian oraz regularna kontrola i głęboka znajomość stanu plantacji.

 

Jakość materiału roślinnego do nasadzeń odgrywa krytyczną rolę w zapobieganiu chorobom, zarówno wirusowym jak i grzybiczym. Poprzez zakładanie plantacji z użyciem zdrowych roślin unika się wprowadzania wielu patogenów. Preferowane jest więc korzystanie z materiału wolnego od chorób. Dobra lokalizacja dla nowych plantacji, z dala od starych, zainfekowanych upraw, może znacząco zmniejszyć ryzyko infekcji. Wybór odpowiednich odmian, które naturalnie wykazują odporność na choroby, takie jak mączniak amerykański agrestu czy antraknoza liści, pozwala zredukować potrzebę interwencji chemicznej. Regularne kontrole plantacji umożliwiają szybką identyfikację zagrożeń i dostosowanie planu ochrony do konkretnej sytuacji na plantacji.

 

Zalecana kompleksowa ochrona w Integrowanej Produkcji Roślin, bazująca na dogłębnej wiedzy o chorobach i dokładnej ocenie kondycji roślin, gwarantuje skuteczną ochronę przed chorobami, jednocześnie dbając o środowisko.

 

Niechemiczne sposoby ochrony agrestu przed chorobami Kluczowym elementem w ochronie agrestu przed chorobami jest zapewnienie właściwej przestrzeni i światła dla krzewów, aby unikać nadmiernej gęstości uprawy. Dobrym nawykiem jest usuwanie najsłabszych jednorocznych pędów, a także tych, które są w kontakcie z ziemią lub przecinają się z innymi. Na dojrzałych plantacjach warto regularnie wycinanie najstarszych pędów, które mają 5-6 lat. W celu ograniczenia źródła pierwotnej infekcji warto też na wiosnę usuwać pędy z widocznymi objawami mączniaka amerykańskiego agrestu. W walce z antraknozą i czarną plamistością ważne jest zbieranie i niszczenie zainfekowanych części roślin, takich jak liście czy pędy. Natomiast kluczowym elementem w zwalczaniu rdzy agrestu jest przerwanie cyklu życiowego patogenu przez eliminację turzyc z terenów wokół plantacji. W miejscach, gdzie turzyce są powszechne, zaleca się unikać zakładania nowych upraw agrestu.

 

Ochrona chemiczna przed patogenami Podczas walki z chorobami agrestu nie jest ustalony konkretny próg tolerancji, co oznacza, że nie zdefiniowano minimalnego stopnia zaawansowania choroby, który wymagałby interwencji chemicznej. W uprawach agrestu środki chemiczne stosuje się prewencyjnie, ale jedynie gdy jest to niezbędne i inne metody nie przynoszą pożądanych efektów. Decyzja o zastosowaniu chemicznej ochrony roślin powinna być podejmowana na podstawie obserwacji chorób w poprzednim sezonie, wrażliwości odmiany, aktualnych warunków pogodowych oraz etapu rozwoju zarówno rośliny, jak i patogenu.

 

Zaleca się, aby pierwsze zabiegi chemiczne w uprawach agrestu były przeprowadzane przed kwitnieniem. W tym czasie skupiamy się głównie na zwalczaniu takich chorób jak antraknoza liści porzeczek, mączniak agrestu czy rdza agrestu. Intensywność zabiegów powinna być zwiększona zarówno przed, jak i po kwitnieniu, średnio co 7-10 dni. Po tym okresie głównym celem staje się walka z mączniakiem agrestu oraz antraknozą. Dla odmian bardziej podatnych zaleca się 1-2 zabiegi nawet po zbiorach. Szczegółowe wskazówki dotyczące walki z chorobami agrestu znajdują się w załączniku 1.

 

Tworząc plan chemicznej ochrony roślin, kluczowe jest dobranie odpowiedniego fungicydu, uwzględniając rodzaj patogenu oraz panujące warunki pogodowe. Skuteczność tych środków zależy od różnych czynników - zarówno fizycznych, jak i biologicznych. Należy jednak pamiętać, że nadmierne używanie fungicydów o podobnym działaniu może prowadzić do pojawienia się form patogenu odpornej na dany środek. Dlatego istotne jest zastosowanie rotacji, czyli użycie różnych grup chemicznych naprzemiennie. Ważna jest także prawidłowa metoda stosowania tych środków, która zapewni skuteczne pokrycie roślin.

 

Listę dozwolonych środków ochrony roślin w Polsce można znaleźć w odpowiednim rejestrze. Dodatkowe informacje o zastosowaniu poszczególnych pestycydów są dostępne na etykietach. Pomocne może być także korzystanie z wyszukiwarki środków ochrony roślin. Aktualne dane na temat użycia tych środków są dostępne na stronie MRiRW.

Najczęściej występujące szkodniki w uprawie agrestu

leaf

Chmielowiec przędziorek (Tetranychus urticae Koch) to roztocze o charakterystycznym wyglądzie. Samice posiadają owalne ciało o długości mniej więcej 0,5 mm i osiem nóg. W zimie mają kolor ceglasto-pomarańczowy, natomiast latem stają się żółtozielone z ciemniejszymi znacznikami na bokach. Samce są mniejsze i mają romboidalny kształt. Larwy, mające trzy pary nóg, są żółtozielone i mniejsze od dorosłych osobników. Jaja tych roztoczy są żółtawe, kuliste i mają około 0,13 mm średnicy. Żerują one na spodniej stronie liści, a ich szkody są widoczne także na wierzchu w postaci żółtych plam. Inny roztocz, rubinowiec agrestowiec (Bryobia ribis Thomas), może powodować podobne szkody, chociaż w Polsce pojawia się rzadziej.

Przędziorek chmielowiec

 

 

 

Synanthedon tipuliformis Clerck, znany jako przeziernik porzeczkowiec, jest dostrzegalny w zimie podczas badania krzewów. Gąsienice tego motyla osłabiają pędy, które następnie więdną i łamią się. Znajdują się one głównie w młodych pędach. Dorosłe osobniki mają 12 mm długości, niebiesko-czarne ubarwienie i przezroczyste skrzydła o rozpiętości 17-21 mm. Atrakcyjną metodą ich monitorowania są pułapki feromonowe.

Wśród szkodników agrestu znajdują się również różne gatunki mszyc, które powodują skręcanie liści i hamują wzrost rośliny. W zimie, blisko pąków, można zauważyć ich jaja - czarne, błyszczące, o długości ok. 0,3 mm.

Synanthedon tipuliformis – Przeziernik porzeczkowiec | Insektarium

 

 

Zwójka różóweczka (Archips rosanus L.) powoduje zwijanie liści, które są łatwo zauważalne podczas kwitnienia agrestu. Jej zielone gąsienice z ciemnobrązową głową osiągają długość 15-22 mm.

Archips rosana – Zwójka różóweczka | Insektarium

 

 

Kolejnymi szkodnikami agrestu są błonkówki, takie jak brzęczak porzeczkowy, brzęczak agrestowiec czy piłecznica agrestowa. Ich larwy żerują na liściach. Te błonkówki pojawiają się głównie w pewnych lokalizacjach.

Brzęczak porzeczkowy – Wikipedia, wolna encyklopedia

 

Muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii Matsumura) to inwazyjny gatunek wykryty w Polsce w 2014 roku. Atakuje owoce różnych roślin. W ciągu sezonu w Polsce może pojawić się kilka pokoleń tej muszki. Systematyczne monitorowanie populacji tego szkodnika jest kluczowe, a pułapki feromonowe są często używane do tego celu. Szczegółowe informacje na temat tego szkodnika można znaleźć na stronie Instytutu Ogrodnictwa.

Muszka plamoskrzydła - groźny szkodnik owoców miękkich | Koppert Polska

 

Misecznik śliwowiec (Parthenolecanium corni Bche.) to kolejny szkodnik, którego larwy żerują na agrestowych pędach. Larwy pojawiają się od wiosny do końca maja, a potem samice składają jaja. Te larwy żerują zarówno na liściach, jak i na pędach, gdzie zimują. Samice są łatwo rozpoznawalne dzięki swojej półkolistej, brązowej "miseczce" o średnicy od 3 do 7 mm, podczas gdy samce mają skrzydła i są znacznie mniejsze.

Misecznikowate (Lecaniidae) - Stacja Ogród - Szkodniki roślin